Du er her: 

Faurholt Kirkes historie i korte træk

Begyndelsen

Fra omkring 1890 til 1900 var der stor aktivitet på kirkebyggeområdet i Hammerum Herred. Således opstod der også i Nordsognet under Ikast Kirke, et ønske om at få en kirke i Faurholt. Allerede i maj 1905 modtager provsten i Vildbjerg et brev fra en gruppe, der arbejder for at få bygget kirke i Faurholt. I 1910-11 kommer kirkebyggeriet i Faurholt på Finansloven, og d.2.6.1912 indvies Faurholt Kirke. Kirken er tegnet af arkitekt Viktor Gullev, Herning, og den første altertavle er malet af kunstmalerChristian Bang, København.

Gennem årene ...

Der er sket diverse renoveringer.

• Kirken er blevet malet i 1937, 1962 og 1978.
• I 1972 blev der bygget kapel, og i 1979 blev der tilbygget arbejdsfaciliteter for kirkegårdsbetjeningen.
• I 1966 blev der købt jord til, og anlagt parkeringsplads.
• I 1979 blev der tilkøbt yderligere jord til kirkegården.
• I 1987 blev der tilbygget et nyt præsteværelse mod syd-øst.
• I 1999 blev kirken afrenset for plastikmaling, og kalket.
• I 2003 blev kirken gennemrenoveret indvendigt. Det blev til nye farver, ny altertavle, nytalterbord, ny alterskranke, nyt knæfald. Der kom også ny indskrift på prædikestolen:”Jesus siger jeg lever og I skal leve” (Joh. Kap. 14 v.19). Den oprindelige indskrift var: ”Oslægt se hen til Herrens ord”. Arkitekten på renoveringen var Th. Meedom Bæck, Viborg.Det meste af arbejdet blev udført af lokale håndværkere. Den nye trefløjede altertavlesamt hele den nye farvesætning er udført af Adi Holzer, Værløse.
• I 2006 blev der udført en mindre istandsættelse af orglet, samt en omdisponering fra oktav 1 til kvint 2 2/3.