Konfirmation

Alle elever i syvende klasse kan modtage konfirmandundervisning hos sognets præster. I god tid forud vil de unge blive oplyst om tidspunktet for konfirmandundervisningens begyndelse.

Elever der ikke er døbte er også meget velkommen til at modtage konfirmandundervisning. Ønsker eleven at blive konfirmeret, skal der finde dåb sted forud for konfirmationen eller på selve dagen.

Undervisningen begynder normalt sidst i august.

Komfirmation i Faurholt Kirke

Søndag d. 12. maj 2019 kl. 9.00 i Faurholt Kirke.

Søndag d. 3. maj 2020 kl. 9.00 i Faurholt kirke.

Søndag d. 9. maj 2021 kl. 9.00 i Faurholt Kirke

Dato for konfirmation i 2022 oplyses kl. 12.00 første onsdag her på hjemmesiden og i Ikast Avis.