Dåben - en god start på livet

Når et barn bliver døbt, er det en festdag, hvor et lille nyt medlem bliver budt velkommen i fællesskabet. Fællesskabet i kirken, og fællesskabet i familien.

Hvert år bliver godt 40.000 mennesker døbt – de fleste af dem som små børn. Der er flere gode grunde til, at så mange vælger at lade deres børn blive døbt.

- I dåben takker vi Gud for vores barn.


- I dåben beder vi Gud om at være med, velsigne og beskytte vores barn gennem hele livet. Vi får et løfte om, at Gud vil være med det, og at vi ikke står alene.


- I dåben bliver barnet medlem af folkekirken med alle dets fællesskaber, traditioner og privilegier. Barnet får del i en kulturarv, som har spillet en stor rolle i den danske historie.


- Dåben er en gave, som gælder hele livet – uanset hvornår man bliver døbt.

Dåb i Faurholt Kirke

Når man ønsker dåb henvender man sig til Ikast Kirkekontor, der vil Kordegnen være klar til at hjælpe jer.

Ud over ved søndagens gudstjeneste kl. 10.00 som kaldes højmesse,  er det også muligt at få jeres barn døbt ved en dåbsgudstjeneste på udvalgte lørdage.

Følgende lørdage tilbydes lørdagsdåb.

  • 22. februar 2020
  • 16. maj 2020
  • 22. august 2020
  • 14. november 2020

Dåbsgudstjenesten begynder lørdag kl. 10.00 i Faurholt Kirke.

Kontakt Ikast Kirkekontor og få mere information og vejledning. 

Hvad skal barnet hedde?

Alle børn skal navngives senest 6 måneder efter barnets fødsel. Navngivningen ske ved dåb eller med NemId på www.Borger.dk

Godkendte fornavne kan ses på: www.ast.dk

Få svar på spørgsmål og læs mere om dåb på www.folkekirken.dk

I er altid velkommen til at kontakte Ikast Kirkekontor for personlig vejledning. 

Ikast Kirkekontor

Kontakt vedr. dåb

Ikast Kirkekontor

Rådhusstrædet 15
7430 Ikast
Tlf. 97 15 12 96

Kontortid:
Mandag: 9.00 - 13.00
Tirsdag:  9.00 - 13.00
Onsdag: 11.00 - 13.00
Torsdag: 9.00 - 13.00 samt 15.00 - 17.00
Fredag:  9.00 - 13.00 

Henvendelser til Ikast Kirkekontor med personlige oplysninger skal sendes med Sikker post her

Det kan f.eks. være i forbindelse med dåb, navngivning, navneændringer, vielser, medlemsskab, mv.  

Drejer din henvendelse sig ikke om personlige oplysninger, er du velkommen til at skrive til os via mail.

ikast.sogn@km.dk