Program for efteråret 2019 er endnu ikke klar.

Bladet "Sognenyt" er ikke udkommet endnu for 2 halvår 2019.

Sognetræf og Kirkeaften

Når vi holder Sognetræf og Kirkeaften i Faurholt, medvirker personer som på baggrund af faglige kompetencer, evner til indlevelse og stor erfaring, belyser emneområder som handler om mennesket i krise og om veje til hjælp.

Entré og kaffebord: 50 kr.