Sognetræf

Onsdag 13. marts kl. 14.30  

Rettidig ildhu og Ældrebyrden - eller er det snarere ældreressourcer?

V. Jørgen Løvstad, sognepræst i Thorning.

Entré: 35 kr.

Kirkeaften

Torsdag den 21. marts

Besøg på Haverdal Praktiske Landbrugskole ved Frederiks.

Elever viser rundt og forstander Poul Erik Clausen fortæller om skolen.

Afgang fra Faurholt kl. 18.00

Alle er velkomne.

Sognetræf og Kirkeaften

Når vi holder Sognetræf og Kirkeaften i Faurholt, medvirker personer som på baggrund af faglige kompetencer, evner til indlevelse og stor erfaring, belyser emneområder som handler om mennesket i krise og om veje til hjælp.

Entré og kaffebord: 50 kr.