Velkommen til Faurholt Kirkes hjemmeside!
Her finder du bl.a. gudstjeneste- og aktivitetsliste.

Vi ønsker alle et Godt Nytår

 

Folkekirken